Co je spinální osteochondróza?

Osteochondróza je chronická patologie páteře, jejíž hlavní příčinou jsou degenerativní změny meziobratlového disku. S progresí onemocnění se do patologického procesu zapojují i další struktury páteře - těla obratlů, meziobratlové klouby, vazy atd.

Nemoc postihuje lidi všech věkových kategorií. Osteochondróza byla donedávna považována za úděl starších lidí, ale v poslední době byl odhalen nárůst výskytu tohoto onemocnění u mladých lidí. Ženy i muži onemocní stejně často.

Proč vzniká osteochondróza?

Abychom lépe porozuměli tomu, co je osteochondróza, je třeba se krátce zabývat příčinami a mechanismem jejího výskytu.

K tvorbě patologických změn při osteochondróze páteře dochází pomalu. Od začátku patologického procesu v intervertebrální chrupavce až po projev prvních příznaků osteochondrózy často procházejí roky.

Příčiny osteochondrózy

Zdraví páteře je přímo ovlivněno mnoha negativními faktory. Pokud je jejich vliv prováděn po dlouhou dobu, výsledkem je výskyt patologických změn ve strukturách páteře. A to přispívá k tvorbě osteochondrózy.

Například, co je osteochondróza, je dobře známo lidem, kteří vedou neaktivní životní styl, kteří mají nadváhu. Nadměrná fyzická aktivita, zranění zad a krku, některá somatická onemocnění mohou také vést k rozvoji této patologie. A zhoršená dědičnost a stáří jsou přímými faktory vedoucími k rozvoji degenerativního poškození chrupavčité tkáně plotének.

Jak se vyvíjí osteochondróza?

Mechanismus vývoje (nebo patogeneze) osteochondrózy je stále kontroverzní a nedostatečně prozkoumán. Je velmi pravděpodobné, že toto onemocnění vzniká na základě metabolických poruch, které se vyskytují ve strukturách páteře.

Pod vlivem nepříznivých faktorů dochází často k nevratným změnám v chrupavčité tkáni meziobratlové ploténky s následnou její postupnou destrukcí (nebo destrukcí).

Patologický proces se pak šíří i do kostní tkáně obratle s rozvojem jeho deformace a nevratnými změnami v okolních strukturách.

Vzhled takových modifikací v meziobratlovém disku přímo závisí na jeho anatomických nuancích:

 1. Chrupavčitá tkáň nemá svůj vlastní krevní systém. Jeho výživu zajišťuje kostní tkáň sousedních obratlů. Proto při poruchách prokrvení v důsledku nedostatečné nebo naopak nadměrné fyzické zátěže páteře trpí i výživa chrupavky.
 2. V chrupavce také nejsou žádná nervová vlákna. Následně při funkčním přetížení meziobratlové ploténky bude přenos nervového vzruchu, který spouští aktivaci metabolismu, předčasný.
 3. Schopnost samoléčení (regenerace) chrupavčité tkáně meziobratlové ploténky je zpomalena její strukturou.

Existují i další faktory, které jednoznačně přispívají k rozvoji degenerativních procesů v chrupavčité tkáni meziobratlových plotének a vzniku osteochondrózy.

Fáze patologických změn

Na základě současných údajů o patogenezi této patologie lze podmíněně rozlišit několik fází degenerativního procesu v intervertebrálním disku. Fáze osteochondrózy páteře:

 1. Základní. Chrupavčitá tkáň ploténky prochází mechanickými vlivy strukturálními změnami – dochází k její dysfunkci. Vyznačuje se výskytem trhlin na povrchu disku, které se liší velikostí a hloubkou. Následně se tyto trhliny přemění na výběžky (kýly).
 2. Středně pokročilí. Je charakterizován výskytem nestability postižené oblasti páteře v důsledku patologické pohyblivosti obratlů. V tomto případě je narušena jedna z hlavních funkcí páteře, ochranná. Nervové a cévní kmeny, které probíhají v jeho kostních kanálcích, se stávají zranitelnými. Rozvíjejí se živé klinické příznaky onemocnění.
 3. Konečný. Dochází k náhradě postižené chrupavkové tkáně hrubší a hustší vazivovou. Zároveň mizí intervertebrální kýly. A patologická pohyblivost obratlů je nahrazena prudkým omezením jejich pohyblivosti. Často dochází ke zúžení míšního kanálu s rozvojem projevů komprese segmentů míchy.

Proto je každé stadium onemocnění charakterizováno přítomností vlastních specifických příznaků, což nepochybně hraje klíčovou roli při výběru metod léčby osteochondrózy.

Klinické projevy

Známky osteochondrózy páteře se objevují jako změny v kostní tkáni obratlů. Pacient si po dlouhou dobu nemusí stěžovat.

Onemocnění je charakterizováno chronickým průběhem, kdy se fáze exacerbace a remise vzájemně nahrazují.

Často dochází k exacerbaci osteochondrózy pod vlivem provokujících faktorů: fyzické přepětí, hypotermie, dlouhodobé vystavení nepohodlné poloze, například ve snu nebo v práci atd.

Existuje mnoho příznaků tohoto onemocnění, které závisí na lokalizaci patologického procesu a závažnosti strukturálních změn v chrupavce a kostní tkáni. Všechny tyto příznaky lze seskupit do několika syndromů. Dost často se kombinují.

radikulární syndrom

Vyskytuje se téměř u všech pacientů s osteochondrózou páteře. Při vzniku tohoto syndromu hraje roli komprese (komprese) kořenů míšních nervů patologicky změněnými strukturami páteře.

Hlavním znakem radikulárního syndromu je bolest, která je ve značném počtu případů schopna šíření (ozáření) v průběhu inervace odpovídajícího kořene. Charakterizováno vyzařováním bolesti shora dolů. Například, pokud je postižena bederní oblast, hýždě bolí a dává noze.

Intenzita bolesti se zvyšuje s rotací trupu nebo krku, fyzickou aktivitou. Bolestivé pocity jsou charakterizovány jako řezání, tahání, pečení.

Spolu se syndromem bolesti se v postižené oblasti často vyvíjejí příznaky porušení citlivosti podle typu jejího zvýšení (hyperestézie), stejně jako poruchy citlivosti, necitlivost.
Pokud onemocnění progreduje a příčina komprese není odstraněna, pak je hyperestezie nahrazena hypestezií (snížení citlivosti), která je často doprovázena příznaky ztráty funkce postiženého míšního kořene.

spinální syndrom

Tento syndrom se vyvíjí v důsledku komprese míchy. Nejčastější příčinou takové komprese je intervertebrální kýla.

Stále více se snižuje citlivost, reakce na teplotní a bolestivé podněty. Progresivní svalová slabost se vyvíjí jak na končetinách, tak na trupu. Často se tvoří paretické nebo paralytické příznaky.

Vegeta-vaskulární syndrom

bolest hlavy s osteochondrózou páteře

Tento syndrom se nejčastěji rozvíjí v cervikální a cervikothorakální lokalizaci spinální osteochondrózy.

Příčinou cévních poruch při osteochondróze je reflexní spasmus nebo mechanické stlačení velkých cév procházejících v kostních kanálcích páteře. V tomto případě se mohou rozvinout různé příznaky, připomínající ischemickou oběhovou poruchu mozku nebo hlavních tepen končetin. To je často příčinou diagnostických chyb.

Kromě toho se často rozvíjejí různé vegetativní poruchy. Nejvýraznější jsou u žen (emocionální labilita, poruchy spánku, nepravidelnosti menstruačního cyklu atd. ).

viscerální syndrom

Je charakterizován výskytem bolesti v projekci srdce, orgánů gastrointestinálního traktu atd. Často jsou takoví pacienti dlouhodobě a absolutně neúspěšně léčeni pro jakékoli somatické onemocnění.

Pokud je například postižena hrudní oblast, může se objevit bolest za hrudní kostí, která se podobá bolestem s anginou pectoris. Často se objevuje reflexní vjem srdečního tepu.

Diagnostické principy

Kromě charakteristických příznaků hrají při stanovení onemocnění a stagingu důležitou roli doplňkové vyšetřovací metody - RTG páteře, počítačová a magnetická nukleární tomografie.

Podle indikací se provádějí další metody, např. EEG, EKG, dopplerovské skenování cév atd.

Léčba osteochondrózy

rentgen páteře s osteochondrózou

Terapie osteochondrózy páteře je integrovaný přístup. Při výběru jedné nebo druhé metody léčby je nutné posoudit stupeň poškození struktur páteře, povahu a závažnost klinických projevů, jakož i fázi průběhu onemocnění (exacerbace nebo remise). .

Důležitou roli v léčbě osteochondrózy páteře hrají také preventivní opatření zaměřená na snížení frekvence exacerbací onemocnění a zachování struktury obratlů a meziobratlových plotének.

Taktika během exacerbace

Důležitou podmínkou pro léčbu onemocnění během tohoto období je vytvoření zbytku postižené oblasti páteře. K tomu je pacientovi předepsán klid na lůžku s použitím různých zařízení k vytvoření nehybnosti postiženého segmentu obratle.

V některých případech je nutná hospitalizace na neurologickém oddělení.

Lékařské ošetření

Ke snížení intenzity bolesti při osteochondróze jsou předepsány různé léky:

 • nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID);
 • analgetikum;
 • svalové relaxanty.

Při absenci účinku jejich použití je vhodné předepsat blokády inervace postižené oblasti s použitím lokálních anestetik.

Při cervikální lokalizaci osteochondrózy se často vyvíjejí oběhové poruchy mozku. Ke snížení takových projevů jsou předepsány léky, které zlepšují průtok krve mozkem. Nutné je také nasazení symptomatických prostředků – úleva od nevolnosti a zvracení, zlepšení vestibulárních poruch atp.

Dále je vhodné předepisovat vitamínové přípravky (zejména skupiny B), antioxidanty a některé další.

Fyzioterapeutické procedury

fyzioterapie osteochondrózy páteře

Při osteochondróze našla léčba fyzikálními faktory široké uplatnění. Během exacerbace i ve fázi remise onemocnění se používají různé metody fyzioterapie:

 • V akutním období se využívá ultrafialové ozáření, léčba elektromagnetickými poli (UHF), diadynamický proud aj.
 • Ve fázi remise je předepsána elektroforéza s různými léky, induktotermie, ultrazvuk a různé druhy balneoterapie.

Taktika ve fázi remise

Po odeznění akutních projevů onemocnění pokračuje léčba onemocnění. Účelem takové terapie je snížit frekvenci exacerbací a podpořit regeneraci kostní a chrupavkové tkáně páteře.

Medikamentózní léčba předepsaná pro akutní fázi onemocnění pokračuje. Během tohoto období lze použít chondroprotektory - prostředky, které zlepšují stav chrupavky.

Kromě fyzioterapeutických metod se používají také masáže a fyzioterapeutická cvičení.

Masáž

masáž pro osteochondrózu páteře

Hlavní účinek masáže je zaměřen na zlepšení krevního oběhu v postižené oblasti a posílení svalového korzetu. Také profesionální provádění masážních pohybů vám umožňuje zmírnit svalové křeče, které obvykle doprovázejí tuto patologii.

Masáž by proto měl provádět speciálně vyškolený odborník, který tento způsob ošetření ovládá. Nesprávně nebo negramotně prováděná masáž může vést k rozvoji komplikací nebo exacerbaci onemocnění.

Terapeutické cvičení (LFK)

Dávkovaná a speciálně vybraná tělesná cvičení tvoří základ pohybové terapie. Komplex takových cvičení vybírá lékař individuálně pro každého pacienta. Principem výběru cvičení cvičební terapie je snížení fyzické zátěže postižené oblasti páteře.

Působení fyzioterapeutických cvičení je zaměřeno na zlepšení prokrvení a toku lymfy do postižené oblasti, posílení svalové tkáně.

Tato cvičení by měla být prováděna každý den. Obvykle se nejprve konají individuální nebo skupinové lekce s instruktorem, poté může pacient provádět sadu cvičení samostatně doma.

Prevence exacerbací

Preventivní opatření exacerbací osteochondrózy páteře jsou zaměřena na odstranění všech provokujících faktorů:

 • Při dlouhém stání a sezení je nutné hlídat správné držení těla a držení těla.
 • Při déletrvající statické zátěži (například při práci u počítače) je užitečné dělat pravidelné přestávky, během kterých byste měli udělat rozcvičku nebo sadu cviků doporučenou lékařem.
 • Je třeba se vyvarovat hypotermie.
 • Je důležité správně spát s osteochondrózou, postarat se o místo na spaní - matraci a polštář. V ideálním případě by měly být ortopedické.
 • Povinné je snížení nadměrné tělesné hmotnosti a včasná korekce souběžné somatické a endokrinní patologie.

A když se objeví sebemenší příznaky onemocnění páteře, neměli byste návštěvu lékaře otálet. Koneckonců, čím dříve je léčba osteochondrózy páteře zahájena, tím lepší jsou její výsledky.